‘Štru­del’ od do­ma­ćih smo­ka­va osva­ja na pr­vi griz

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Good Idea -

Adria štru­del od smo­ka­va no­va je slas­ti­ca u bo­ga­toj po­nu­di ruč­no ra­đe­nih pro­izvo­da u pro­da­va­oni­ca­ma De­li­iici­je. Za “štru­del” ko­ji osva­ja na pr­vi griz, pro­bra­ne su sa­mo naj­bo­lje su­še­ne smok­ve ko­je su obo­ga­će­ne vr­hun­skim dal­ma­tin­skim mi­ro­di­ja­ma, ba­de­mi­ma te na­ran­či­nom i li­mu­no­vom ko­rom. Ovo soč­nu slas­ti­cu je­dins­tve­ne aro­me pro­na­đi­te u du­ća­ni­ma De­li­iici­je u Za­gre­bu, Splitu, Ri­je­ci i Pu­li.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.