Am­ba­sa­da lje­po­te

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Sadržaj // Broj 48. -

Pres­ti­žan pa­ri­ški koz­me­tič­ki brand Bi­olo­gique Rec­her­c­he ko­ji obo­ža­va­ju ame­rič­ke zvi­jez­de otvo­rio je sa­lon Am­ba­ssa­de de la Be­auté i u Za­gre­bu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.