Po­vra­tak u ško­lu

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Sadržaj // Broj 48. -

Je­sen­ski tren­do­vi ni­su sa­mo za odras­le. Tren­do­vi pos­to­je i za naj­mla­đe. Ka­ko se odje­nu­ti za ško­lu, za igru va­ni i za... mm­mm... pr­vi po­lju­bac

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.