ZE­LE­NI RI­ŽO­TO OD PI­LE­TI­NE

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Style // Užitak Kuhanja -

150 g svje­že bli­tve, 400 g pi­le­ćeg fi­lea, 1 luk (100 g), 50 ml ulja,

1 gran­či­ca ti­mi­ja­na,

100 ml bi­je­log su­hog vi­na, 200 ml slat­kog vrh­nja (za ku­ha­nje), 10 g mas­la­ca, 30 g si­ra gra­na pa­da­no na­re­za­nog

na tan­ke lis­ti­će (os­tru­ške)

Pri­pre­ma:

Bli­tvu krat­ko blan­ši­raj­te u sla­noj ki­pu­ćoj vo­di, uro­ni­te u hlad­nu vo­du, oci­je­di­te i is­pa­si­raj­te. Pi­le­ći fi­le na­re­ži­te na koc­ki­ce, a luk sit­no na­sjec­kaj­te. U 500 ml to­ple vo­de do­daj­te po­vrt­ni te­me­ljac i uz za­gri­ja­va­nje oto­pi­te. Na ulju po­pe­ci­te na­sjec­kan luk do zlat­ne bo­je te do­daj­te pi­le­ti­nu na­re­za­nu na koc­ki­ce. Krat­ko pro­pir­jaj­te, do­daj­te ri­žu, za­tim ti­mi­jan, ko­ko­šji te­me­ljac te nas­ta­vi­te pir­ja­ti pod­li­je­va­ju­ći vi­nom i po­vrt­nim te­melj­cem. Pred kraj, ka­da je ri­ža go­to­va, do­daj­te slat­ko vrh­nje, mas­lac i pa­si­ra­nu bli­tvu, vo­de po po­tre­bi i pir­jaj­te još ne­ko­li­ko mi­nu­ta dok ri­žo­to ne pos­ta­ne kre­mast. Ri­žo­to pos­pi­te si­rom i pos­lu­ži­te.

Bli­tvu u re­cep­tu mo­že­te za­mi­je­ni­ti i ko­pri­vom – okus će bi­ti za­nim­lji­vi­ji

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.