SUPERIZDRžLJIVE TENISICE ZA TRčANJE

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Health -

Tenisice za trčanje Reebok All Ter­ra­in Se­ri­es di­zaj­ni­ra­ne su ta­ko da pod­no­se i ek­s­trem­ne uvje­te. Ima­ju vr­hun­sku “dre­na­žu” za br­zo uk­la­nja­nje vi­ška te­ku­ći­ne i za­šti­tu od bla­ta, a la­ko se čis­te i pe­ru. Obli­ko­va­ne su ta­ko da olak­ša­va­ju kre­ta­nje skli­skim po­vr­ši­na­ma, pe­nja­nje po zi­do­vi­ma i svla­da­va­nje raz­nih pre­pre­ka, odr­ža­va­ju­ći sto­pa­la sta­bil­nim i šti­te­ći ih od oš­trih i tvr­dih pred­me­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.