Pr­vi onli­ne au­to sa­lon u Hr­vat­skoj

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Good Idea -

Opel je pred­sta­vio onli­ne au­to sa­lon - pr­vi ta­kav pro­jekt u Hr­vat­skoj i pi­lot pro­jekt za Opel na svjet­skoj ra­zi­ni, ko­ji omo­gu­ću­je da br­zo i jed­nos­tav­no, s bi­lo ko­jeg mjes­ta i bi­lo kad, vir­tu­al­no po­sje­ti­te bi­lo ko­ji od Ope­lo­vih sa­lo­na u Hr­vat­skoj. Ta­ko mo­že­te pre­gle­da­ti ci­je­lu Ope­lo­vu po­nu­du, za­tra­ži­ti sa­vjet, na­ru­či­ti se na ser­vis... Vi­še na www.opel.hr

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.