Zim­ske akril­ne ka­pe iz va­ra­ždin­ske ra­di­oni­ce

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Moda // Stilski Cv -

Va­ra­ždin­ska di­zaj­ne­ri­ca Mu­ra Peh­nec Žig­mund za blag­da­ne je od­lu­či­la obra­do­va­ti i neo­do­lji­vim ka­pa­ma od akri­la ko­je do­la­ze u pre­kras­nim bo­ja­ma s upe­čat­lji­vim, ruč­no o bo­je­nim co­fle­kom od ra­ku­no­va krz­na. Kam­pa­nju pot­pi­su­je Ma­ja Klja­jić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.