GREJP ZA IMUNITET

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Health -

Ek­s­trakt sje­men­ki grej­pa fran­cu­sko­ga pro­izvo­đa­ča IRB - La­bo­ra­to­ires Nu­tri­san­té na pri­ro­dan na­čin ja­ča ot­por­nost or­ga­niz­ma. Ek­s­trakt sje­men­ki grej­pa bo­gat je vi­ta­mi­nom C i bi­ofla­vo­no­di­ma ko­ji po­ja­ča­va­ju uči­nak vi­ta­mi­na C, a uz to i sa­mi ima­ju snaž­no an­ti­ok­si­da­tiv­no dje­lo­va­nje.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.