Hu­ma­ni­tar­na akcija za lo­vor­ku han­čić

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Moda // Stilski Cv -

Lo­vor­ka Han­čić je maj­ka pe­te­ro dje­ce ko­ja se bo­ri s li­ječ­ni­ci­ma ko­ji su joj pre­pi­sa­li ge­ne­rič­ki li­jek umjes­to onog ko­ji pomaže. Ono što naj­ma­nje mo­že­te uči­ni­ti jest da ku­pi­te ma­ji­cu s pot­pi­som “Bad Ha­bit” za 100 ku­na na Fa­ce­bo­oku ‘Lo­vo­ri­ke­Za­Lo­vor­ku’.

CI­PE­LE H&M 349 kn PR­STEN STRADIVARIUS

60 kn

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.