Slat­ki re­cept za kra­ljev­ski uži­tak

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Good Idea -

Iz Fran­c­ka sti­že blag­dan­ski re­cept za po­seb­no uži­va­nje u neo­do­lji­voj aro­mi Ju­bi­lar­ne ka­ve. Pri­pre­mi­te Kra­ljev­sku kre­mu: za­vrij­te 1 dl vo­de, do­daj­te 5 dkg Fran­ck Ju­bi­lar­ne ka­ve Ex­clu­si­ve, 3 žu­manj­ka, 1 ci­je­lo ja­je, 1 dkg škrob­nog braš­na, 10 dkg Fran­ck mlje­ve­nog še­će­ra i 1 Fran­ck Va­ni­lin še­ćer. Tu­ci­te na pa­ri dok ne do­bi­je­te gus­tu i glat­ku smjesu. Iz­mi­je­šaj­te 15 dkg mas­la­ca i do­daj­te ga ohla­đe­noj kre­mi. Po­la­ko umi­je­šaj­te 4 dl tu­če­nog slat­kog vrh­nja. Pos­lu­ži­te u zdje­li­ca­ma i uži­vaj­te.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.