Sku­ha­li smo...

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Sadržaj // Broj 69. -

IA­KO JE PRE­MI­JE­RU DO­žI­VIO PRI­JE 75 GO­DI­NA, ‘ZAMEO IH VJE­TAR’ I DA­NAS PO­DI­žE PRAŠINU KO­JA OT­KRI­VA SVE SOčNE PIKANTERIJE IZA KA­ME­RA

Ša­re­nu sa­la­tu s kru­škom i či­čo­kom te krum­pir pu­njen sla­ni­nom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.