Modne no­vos­ti

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Moda // Stilski Cv By Divin Modni Tim -

pro­ljet­na­pro vi­zi­ja

di­zaj­ne­ri­ce ana ana­ma­ri­je br­kić

Za pro­lje­će 2015. brend A’m A’ma­rie do­no­si ci­je­li niz iz­nim iz­nim­no no­si­vih mo­de­la s na­gla na­gla­skom na proz­rač­nim ha ha­lji­na­ma i ba­lo­ne­ri­ma k ko­je će že­ne obožavati o ove se­zo­ne. Iz­bor bo­ja os os­ta­je u ok­vi­ru ba­zič­ne bi­je­le i cr­ne te pu­de­ras­te i njež njež­no­ze­le­ne. Fo­to­gra­fi­je kam kam­pa­nje pot­pi­su­je Ma­ja

Klja­jić.

449 kn

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.