SHOPPING

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Diva -

Ima­mo sve što vam tre­ba: naj­ljep­še mak­si i mi­ni tor­be, naj­u­dob­ni­je ba­le­rin­ke i naj­a­trak­tiv­ni­ji na­kit s cvjet­nim mo­ti­vi­ma

PROSJEČNA ŽENSKA TORBICA TEŽI IZ­ME­ĐU 1 I 3 KILOGRAMA, A KILAŽA JOJ NAJ­VI­ŠE OVISI O TO­ME JESU LI TRE­NU­TAČ­NO IN MI­NI ILI MAK­SI MODELI. VE­ĆI­NA ŽE­NA IPAK RA­DI­JE BIRA VELIKU TOR­BU U KO­JU MO­ŽE UTRPATI SVE ŠTO JOJ TRE­BA - OD MO­BI­TE­LA I NOVČANIKA DO KOZMETIKE I DJE­ČJIH MARAMICA

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.