Ko­lek­ci­ja na­ki­ta Me­dal­li­on

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - News -

Di­zaj­ne­ri­ca Iva Vi­lje­vac pred­sta­vi­la je ko­lek­ci­ju Me­dal­li­on ko­ja se sas­to­ji od ogr­li­ca, na­uš­ni­ca i sta­te­ment ko­ma­da od kva­li­tet­nog sre­bra i sre­bra s poz­la­tom. Me­da­ljo­ni su ruč­no iz­ra­đe­ni, do­la­ze u dvi­je ve­li­či­ne i u tri bo­je: zlat­noj, sre­br­noj i po­pu­lar­noj ro­se gold, a ve­će me­da­ljo­ne kra­se in­s­pi­ra­tiv­ne po­ru­ke po­put "La vie est bel­le", "Li­ve lo­ve la­ugh", "L'amo­ur", te Iva Vi­lje­vac Fashion Jewel­ry me­da­ljon, dok ma­le me­da­ljo­ne ukra­ša­va­ju

sim­bo­li mje­se­ca, zvi­jez­de, sr­ca i slo­va.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.