LEONARDA PAVIĆ, stu­den­ti­ca no­vi­nar­stva

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Street Style -

"No­sim ves­tu H&M, ha­lji­nu Zara, tor­bi­cu Man­go i te­ni­si­ce Adi­das. Vo­lim toč­kas­ti uzo­rak i imam dos­ta tak­vih stva­ri, re­zer­vi­ra­nih za

pro­lje­će i lijepo vri­je­me. Te­ni­si­ce no­sim češ­će ne­go ne­što na vi­so­ku pe­tu,

udob­ni­je su."

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.