MIRJANA RAKIĆ, no­vi­nar­ka

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Street Style -

"Uvi­jek iz­a­đem pris­toj­no odje­ve­na u grad, što mi se taj dan svi­đa, to sta­vim na se­be. Zem­lja­ne bo­je no­sim ot­kad znam za se­be, tam­ne bo­je ne vo­lim, a neo­n­ske ne bih ni­kad odje­nu­la.

No­sim sve uzor­ke, ovis­no što mi se svi­di."

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.