TREND In je trop­ski lo­ok

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Sadržaj -

Trop­sko cvi­je­će jar­kih bo­ja, ra­skoš­no liš­će pal­ma i ba­na­na, nes­tvar­no lijepe pti­ce iz da­le­kih kra­je­va... Mo­ti­vi eg­zo­tič­ne flo­re i fa­une pre­pla­vi­li su ko­lek­ci­je za pro­lje­će i lje­to i de­fi­ni­tiv­no su praz­nik za oči. Uži­vaj­te u ko­lo­ris­tič­kom bo­gat­stvu trop­skih kra­je­va i pri­ušti­te si ma­li mod­ni bi­jeg u džun­glu ili pod ne­ku sti­li­zi­ra­nu pal­mu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.