STILSKA IN­S­PI­RA­CI­JA

LEŽERAN I UDO­BAN KO­MAD KO­JI MO­ŽE POS­TA­TI OKOSNICA VA­ŠEG CASUAL STI­LA OD­LIČ­NO IZ­GLE­DA U SVIM KOM­BI­NA­CI­JA­MA- SA SAN­DA­LA­MA, BALERINKAM­A, TENISICAMA ILI LJET­NIM ČIZMICAMA, A UZ TO JE I OD­LIČ­NA POD­LO­GA ZA ZA­NIM­LJIV ACCESSOIRE.

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Sadržaj -

Omi­lje­ni ljet­ni ko­mad: tra­per ha­lji­na

Glu­mi­ca Ka­te Boswor­th u mo­de­lu A kro­ja in­s­pi­ri­ra­nom šez­de­se­ti­ma ISA­BEL MARANT

H&M # 300 kn PULL & BEAR # 180 kn

H&M # 180 kn

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.