MOĆ CR­VE­NOG RU­ŽA

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - News -

Beauty brend Avon ima de­vet no­vih ni­jan­si ru­že­va RED Per­fec­tly Mat­te osmiš­lje­nih

za sva­ku že­nu, tj. sva­ki pod­ton ko­že, od Ro­se red ni­jan­se za hlad­ni pod­ton do Co­ral fe­ver za onaj to­pli. Ru­že­vi za us­ne Per­fec­tly Mat­te iz­dva­ja­ju se svo­jom100-pos­tot­nom mat bo­jom s bar­šu­nas­tom for­mu­lom ko­ja hi­dra­ti­zi­ra i ne is­u­šu­je us­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.