PLE­TE­NE LJE­PO­TI­CE

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Look Dana -

Net-a-Por­ter SLAMNATE, KOŽNATE ILI OD UMJETNE KO­ŽE – PLE­TE­NE CI­PE­LE JE­DAN SU OD MOD­NIH HITOVA SE­ZO­NE, KO­JI U SVO­JIM KOLEKCIJAM­A IMA­JU DIZAJNERSK­I I HIGH STRE­ET BREN­DO­VI... I VLAS­NI­CI VIN­TA­GE TR­GO­VI­NA ZA­DO­VOLJ­NO TRLJAJU RU­KE JER JE RI­JEČ O MO­DE­LU PO­PU­LAR­NOM

1940-IH I 1950-IH

BOTTEGA VE­NE­TA MA­SSI­MO DUT­TI # 659 kn SOULIERS MARTINEZ # 3000 kn SPRINGFIEL­D # 299 kn STRE­ET STYLE MA­SSI­MO DUT­TI # 550 kn H&M # 350 kn OYSHO # 299 kn ZA­RA # 350 kn ZA­RA # 300 kn CARRIE FORBES # 2400 kn H&M # 140 kn

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.