SAN LJET­NE NOĆI

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Shopping -

DOK ĆE­TE OVOG LJE­TA LE­ŽA­TI UZ OTVO­REN PRO­ZOR I SLU­ŠA­TI SIM­FO­NI­JU CVRČAKA IZ KRE­VE­TA, NE­KA VAM TIJELO MILUJE JED­NA OD PREDIVNIH SPAVAĆICA ILI PI­DŽA­MA IZ NO­VIH KO­LEK­CI­JA ZA PRO­LJE­ĆE I LJE­TO. TROP­SKI PRIN­TO­VI I MUŠKI KRO­JE­VI VE­LI­KI SU HIT, BAŠ KAO I RE­TRO MO­DE­LI IZ 1950-IH.

KOM­PLE­TI DO­ŽIV­LJA­VA­JU VE­LIK RE­VI­VAL OVE SE­ZO­NE: IT SPOJ JE SPAVAĆICA U KOM­BI­NA­CI­JI S OGRTAČEM IDENTIČNOG PRINTA

STRE­ET STYLE H&M # 185 kn H&M # 160 kn H&M # 140 kn ZA­RA HO­ME

H&M # 160 kn NEXT # 300 kn

H&M # 210 kn OYSHO OYSHO # 260 kn ZA­RA HO­ME # 800 kn TED BAKER # 352 kn TED BAKER # 250 kn NEXT # 250 kn

NEXT # 319 kn

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.