DO­MA­ĆI SLA­DO­LED OD PAPAJE

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Kuhinja -

• 2 papaje

• 1,5 li­mun

• 5 žlica še­će­ra

• slat­ko vrh­nje

Ogu­lje­no i očiš­će­no me­so papaje iz­mik­saj­te, do­daj­te sok od li­mu­na i še­ćer, te čvr­sto tu­če­no vrh­nje. Iz­lij­te u ka­lu­pe za sla­do­led i os­ta­vi­te u za­mr­zi­va­ču ne­ko­li­ko sa­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.