MALIN PERSSON GIOLITO ŽIVI PIJESAK

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Plus -

Jed­no ma­sov­no uboj­stvo u elit­noj sred­njoj ško­li. Jed­na osum­nji­če­na osam­na­es­to­go­diš­nja­ki­nja. I previše te­ških pi­ta­nja. Je­smo li baš svi ne­vi­ni dok se ne do­ka­že su­prot­no?

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.