MATIAS FALDBAKKEN KONOBAR

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Plus -

Kad u ti­jes­noj pros­to­ri­ji iza ku­hi­nje za­kop­ča svo­ju ko­šu­lju, konobar je spre­man za još je­dan bes­kraj­ni rad­ni dan u The Hil­l­su. Pu­no neo­bič­ni­ji od onih na ko­je je na­vik­nuo.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.