UPADLJIVO & ZA­BAV­NO

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Ljepota -

Kva­li­tet­na koz­me­ti­ka vi­še ni­je sku­pa. Da­nas mo­že­te za de­se­tak ku­na pro­na­ći kva­li­tet­no sje­ni­lo, do­bro pig­men­ti­ra­no i du­go­traj­no, ko­je se ne tru­si i ne raz­ma­zu­je. Baš zbog to­ga, eks­pe­ri­men­ti­ra­nje bo­ja­ma vi­še ni­je luksuz. Savjet za po­čet­ni­ce: sje­ni­la u upad­lji­vim ni­jan­sa­ma (pink, tirkiz, pla­va, lju­bi­čas­ta) na­ne­se­ne su­him kis­tom bit će ide­al­ne za dnev­ni make up, a na­no­še­nje mo­krim kis­tom po­ja­čat će in­ten­zi­tet bo­je i omo­gu­ći­ti dra­ma­ti­čan večernji lo­ok. Usu­di­te se!

Les 9 Om­bres pa­le­ta N°2 Qu­in­te­ssen­ce # 675 kn NAJ-OLEARI Ins­ta Beauty Blush & Hig­hlig­h­ter # 188 kn O.P.I. In­fi­ni­te Shi­ne Anot­her Ra­men­tic Eve­ning, lak za nok­te # 99,90 kn CHA­NEL AVON Ma­ska­ra Mark. Big & Da­ring # 44,90 kn GI­VEN­C­HY Du­al Li­ner, dvo­boj­ni tuš za oči N°3 # 249 kn SHI­SE­IDO Ma­ska­ra Con­trol­led Cha­os N°02 # 265 kn ICONa­ils Gel Lacqu­er, lak u bo­ji N°68 # 21,90 kn Ka­da pro­lje­će pos­ta­ne lje­to, DO­BAR JE TRE­NU­TAK ZA EKSPERIMEN­TE s upad­lji­vim bo­ja­ma. In­s­pi­ri­raj­te se... Pri­pre­mio Ivo Pa­rać Fo­to­gra­fi­je Diva ar­hi­va / Avon NAJ-OLEARI Brig­ht Sun Ba­ked Bron­zer # 179 kn CATRICE AVON Pro Spe­ed Twin­k­le in Ti­me, lak za nok­te # 26,90 kn AVON Sje­ni­la Mark. Epic In­ten­se Island Vi­bes # 49 kn NAJ-OLEARI So­ul Ma­te Duo N°3, dvos­tru­ko sje­ni­lo # 135 kn

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.