TRENDOVI

Večernji list - Hrvatska - Diva - - Sadržaj -

Mač­ka na vru­ćem li­me­nom kro­vu; ribarska mreža; moć neo­n­skih ni­jan­si; ple­te­ni komadi kao ljet­ni hit

Vr­lo efek­tan, a is­to­dob­no jed­nos­ta­van za kom­bi­ni­ra­nje, leopard uzo­rak pos­tao je je­dan od mo­der­nih kla­si­ka ko­ji­ma se vra­ća­mo sva­ke se­zo­ne. Na­je­fek­t­ni­je iz­gle­da u kom­bi­na­ci­ji s cr­nom, mas­li­nas­to­ze­le­nom i cr­ve­nom bojom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.