Omiljeni odjev­ni predmet vojvotkinj­e od Sussexa

Večernji list - Hrvatska - Diva - - Style -

Meg­han Mar­k­le obo­ža­va no­si­ti bi­je­le pr­s­lu­ke i ha­lji­ne ko­je svo­jim kro­jem pod­sje­ća­ju na ba­lo­ne­re bez ru­ka­va. U slič­nom je mo­de­lu sta­la pred jav­nost kad su ona i princ Har­ry pred­sta­vi­li svi­je­tu svo­ga si­na Ar­c­hi­eja Har­ri­so­na Mo­un­t­bat­te­na-Win­d­so­ra. Ne­što slič­no odje­nu­la je i u mno­go na­vra­ta pri­je ro­đe­nja dje­te­ta, zbog če­ga je nas­ta­la pra­va po­ma­ma za nji­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.