Adri­ana Li­ma

Večernji list - Hrvatska - Diva - - U Fokusu -

Adri­ana Li­ma ci­je­lu je svo­ju ka­ri­je­ru na re­ži­mu pre­hra­ne ko­ji is­klju­ču­je ug­lji­ko­hi­dra­te, ali ne i zdra­ve mas­no­će. No nje­zi­na je pre­hra­na ri­go­roz­na, jer čes­to je­de samo po­vr­će ku­ha­no na pa­ri ili sa ža­ra i pro­te­in­ske sha­ke­ove. I Kim Kar­da­shi­an pri­dr­ža­va­la se pra­vi­la LCHF pre­hra­ne na­kon trud­no­ća

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.