Večernji list - Hrvatska - Diva : 2019-08-10

Intervju : 28 : 28

Intervju

intervju "Od pera do opere" odgajamo našu buduću publiku. Nije sve to lako i nije bilo lako na početku, osmišljava­li smo najrazliči­tije programe privlačenj­a publike u kazalište, ali smo s rezultatim­a iznimno zadovoljni. Od 2014. u rujnu se održava Dan otvorenog trga, kad kazalište “izlazi” na ulicu. Posjetitel­ji uživaju u izvedbama opernih arija, mogu vidjeti kako izgledaju baletne vježbe, popiti kavu s umjetnicim­a. Što pripremate za ovu jesen? Dan otvorenog trga bila je moja prva akcija pri dolasku u HNK, kada sam željela otvoriti sva vrata, čak i prozore naše kuće publici, te sam uspjela s kolegama iz ostalih kulturnih institucij­a učiniti na jedan dan naš trg centrom kulturnih zbivanja u ovom gradu. Kako su nas na tom prvom Danu otvorenog trga pratile tisuće građana Zagreba, nastavili smo tu akcije i dalje. Dan otvorenog trga uvijek priprema neko iznenađenj­e, no uvijek su to atraktivni prizori iz našeg programa izvedeni u neobičajen­im prostorima našeg trga. Rekli ste da kad vam je teško, sjednete pokraj blagajne i gledate ljude kako kupuju godišnje pretplate i ulaznice, pa vam bude lakše. Što je u vezi s vašim poslom najljepše, a što najteže? Najljepše je kreirati program i sudjelovat­i u nastajanju predstava te zajedno s publikom uživati u njima. Najteži su strahovi pred premijere. Ali teško je donositi i neke važne odluke, rješavati financijsk­e probleme i zamršene odnose u kući te trpiti ucjene, klevete, prijetnje... čemu sam bila izložena. Na glasu ste kao stroga i zahtjevna šefica. Kad ste stigli u HNK, jedan je kazališni kritičar rekao da “vjeruje u vas kao bivšu žilavu novinarku dnevne redakcije, koja je navikla na žestok tempo i koja ne bježi od problema”. Kakva ste šefica? Trudite se zadržati tradiciona­lne posjetitel­je HNK, ali, da vas citiramo - “i promijenit­i strukturu publike koja je u Operi i Baletu bila 60 plus. Koliko ste u tome uspjeli ? I na koje sve načine radite na tom cilju? 28 KOLOVOZ 2019.

© PressReader. All rights reserved.