Večernji list - Hrvatska - Diva : 2019-08-10

Kuhinja : 76 : 76

Kuhinja

kuhinja PRIPREMITE UNAPRIJED (za 4 do 6 osoba, kao dio pladnja s predjelima) PRIPREMITE UNAPRIJED Galaktobou­reko možete napraviti do dva dana prije posluživan­ja i čuvati u šerbetu u hladnjaku. 76

© PressReader. All rights reserved.