Kak­va pe­ti­ca!

Večernji list - Hrvatska - Diva - - News -

MOD­NE VIJESTI, NOVITETI, KAMPANJE, MODNI DODACI KO­JI SU

OBILJEŽILI MJE­SEC

a ka­da je­dva če­ka­mo, Blag­da­ne iona­ko

do­la­zi i ovaj zna­mo da u par­fu­me­ri­je

nes­trp­lji­vi­ji. Set lje­po­tan, još smo

sas­to­ji se od Cha­nel N°5 Ho­li­day

u “pe­ti­ce”, a do­la­zi po­seb­no pa­ki­ra­ne

ne­ko­li­ko va­ri­jan­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.