PRINOVA U OBI­TE­LJI ARMANI/PRIVÉ

Večernji list - Hrvatska - Diva - - Beauty News -

U li­ni­ji luk­suz­nih mi­ri­sa

Armani/Privé pred­stav­ljen je nov pre­poz­nat­lji­vi par­fem, Oran­ge­rie Ve­ni­se. Mi­ris je osmis­lio je maj­stor par­fu­mer Do­mi­nique Ro­pi­on te se nji­me sla­vi ra­skoš­na pri­ro­da u sta­rom i mir­nom ta­li­jan­skom stak­le­ni­ku. Ri­ječ je o ener­gič­nom,

ele­gant­nom i du­go­traj­nom mi­ri­su, pro­fi­nje­nom i ra­skoš­nom. (50 ml, 901 kn, Do­uglas

Are­na)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.