Večernji list - Hrvatska - Diva : 2019-11-09

Intervju : 18 : 18

Intervju

intervju Na utakmicama sam uglavnom u službenoj uniformi pa nemam prostora za manevriran­je, zato si oduška dam kad odlazim na javna događanja ili privatna druženja 18 STUDENI 2019. www.diva.hr

© PressReader. All rights reserved.