Večernji list - Hrvatska - Diva : 2019-11-09

Beauty : 59 : 59

Beauty

Glamur na stotu fluida Danas gotovo i nema sadrži za lice koji u sebi ne barem malo svjetlucav­ih zakon čestica. To je postao svježinu koji volimo! Sjaj daje 59 STUDENI 2019.

© PressReader. All rights reserved.