Večernji list - Hrvatska - Diva : 2019-11-09

Beauty : 60 : 60

Beauty

beauty Dubravka Prpić Znaor, Shuttersto­ck, Arhiva Dive Napisala: Fotografij­e: Od sedefa to matiranja mat Apsolutnu vladavinu ruževa poljuljali su moćni koji u sebi sadrže niz sedefi čestica pigmenata i sjajnih mijenjaju nijansu ovisno te o osvjetljen­ju 60 STUDENI 2019. www.diva.hr

© PressReader. All rights reserved.