Večernji list - Hrvatska - Diva : 2019-11-09

Bipa Fashion.hr : 72 : 72

Bipa Fashion.hr

BIPA FASHION.HR Skoko živi bezvremens­ki glamur, detalje i suptilno govori kako ne planira izaći iz provjereni­h dizajnersk­ih postulata na kojima počiva, a njegova publika koja iznova biva oduševljen­a, dovoljan je dokaz da ono što radi, radi najbolje. 72 STUDENI 2019.

© PressReader. All rights reserved.