Do­ra Arar

RUZA201771

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - News -

De­ve­to­go­diš­nja Do­ra Arar naj­mla­đa je glu­mi­ca u se­ri­ji No­ve TV “Čis­ta lju­bav”. U svo­joj pr­voj te­le­vi­zij­skoj ulo­zi i vi­še je ne­go iz­vr­s­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.