Su­dar Ti­ta­na

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Tv -

U fil­mu ‘Su­dar ti­ta­na’, re­ma­keu is­to­ime­nog fil­ma iz 1981. go­di­ne, ul­ti­ma­tiv­na bor­ba za moć su­oči­ti će lju­de pro­tiv kra­lje­va, a kra­lje­ve pro­tiv bo­go­va, ali upra­vo bi bit­ka iz­me­đu bo­go­va mo­gla uni­šti­ti či­tav svi­jet. Ro­đen kao bog, ali od­go­jen kao čo­vjek, Per­zej (Sam Wor­t­hin­g­ton) je ne­mo­ćan spa­si­ti svo­ju obi­telj od Ha­da, osve­to­lju­bi­vog bo­ga pod­zem­lja. Ka­ko vi­še ne­ma što za iz­gu­bi­ti, Per­se­us do­bro­volj­no pos­ta­je vo­đa opas­ne mi­si­je pro­tiv Ha­da..

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.