De­jan Aći­mo­vić

RUZA201731

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - News -

Osim što je re­da­telj, da je i iz­ni­man glu­mac po­ka­zao je u hva­lje­noj ulo­zi u fil­mu re­da­te­lja Raj­ka Gr­li­ća “Us­tav Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.