Epi­zo­da 43

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Zvucni -

Ej­lul ot­kri­va da su Ali Ne­džat i Naz pre­ki­nu­li. Emre­ovo je tru­plo pro­na­đe­no na sme­tli­štu i sve su oči upr­te u Umu­ta i Gen­džu. Umut je pri­ve­den pod sum­njom da je po­či­nio uboj­stvo. Naz se slo­mi kad kod Aj­ha­na vi­di Ej­lul i Ka­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.