LI­DI­JA BA­ČIĆ RUŠI SVE PREDRASUDE

JA SAM IZ TEŽAČKE OBI­TE­LJI, IMA­LA SAM JE­DI­NO GLAS I VOLJU

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Sadržˇaj -

Split­ska pje­va­či­ca ot­kri­la je sve o svo­jim po­če­ci­ma te ka­ko je od ano­nim­ne oso­be doš­la do sta­tu­sa zvi­jez­de

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.