HRANA

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Sanja Doležal -

Uži­vam u hra­ni, vo­lim jes­ti, ali vo­lim i ku­ha­ti. Ku­ha­nje me opu­šta, ve­se­li. Po­seb­no me ve­se­li ku­ha­ti za obitelj i pri­ja­te­lje, a naj­ve­ća je na­gra­da kad sve po­je­du i tra­že re­cep­te.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.