6. ZANIMLJIVA KNJIGA

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Ruza Tv Mire Para -

– Čis­to da nam ma­šta ne za­kr­ž­lja jer smo pos­ta­li do­sad­ni kon­zu­men­ti go­to­vo­ga. Danas je sve na­cr­ta­no i la­ko dos­tup­no. Knjiga nam po­ma­že da u gla­vi stva­ra­mo sli­ke i ode­mo ka­mo god po­že­li­mo.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.