9. PU­TO­VA­NJE

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Ruza Tv Mire Para -

– Jer je to naj­bo­lje po­tro­šen no­vac i naj­bo­lja smo ver­zi­ja se­be kad pu­tu­je­mo i upi­ja­mo no­ve kul­tu­re, zvu­ko­ve, bo­je i mi­ri­se.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.