Večernji list - Hrvatska - Ekran : 2019-09-06

Karipski Cvijet : 31 : 31

Karipski Cvijet

13891 ASTROANALI­ZA Anđelke Subašić WWW.ANDELKASUB­ASIC.COM T kada je postao samostalan. Oscilacije od velikog optimizma do dubokog pesimizma sa životnim iskustvom pretvaraju se u oprez, dobre procjene i mudrost. Obitelj je njegov oslonac, njegova najjača psihološka motivacija i temelj poslovnih i životnih ambicija. Tonči voli materijali­zirati svoje talente te pokazati kroz materijaln­e vrijednost­i svoju sposobnost i vrijednost pred kolegama i sredinom u kojoj živi. Privrženos­t korijenima i zemlji svojeg porijekla toliko je jaka da i, kada bi privremeno otišao u inozemstvo, nikada ne bi tamo ostao. Da nije to glazba – bio bi jednako uspješan stručnjak i specijalis­t na nekom drugom području jer sve radi odgovorno, ambiciozno i daje sve od sebe. U sljedeće dvije godine Tonči Huljić ima svoj “come back”, a to znači ponovni veliki stvaralačk­i ciklus. Ovaj put će mu se istinski diviti ne samo konkurenti nego i šira javnost i ozbiljni autoriteti u njegovu poslu. Dat će najbolje od sebe. Njegove pjesme drugi izvođači učinit će hitovima, ali i on sam jer će promijenit­i stil iz zabavnog u ozbiljni. U tome smislu nastat će prekrasne kompozicij­e koje će ostati vječne. Tu je i organizaci­ja projekata koji su nastavak započetih, ali ovaj put na jednoj višoj razini. Neizostavn­a je i nagrada za životno djelo. onči Huljić (29. 10. 1961.) rođen je u znaku intenzivno­g Škorpiona. Njegov fizički izgled (sanjarski pogled, blijedo lice, kosa) na prvi pogled odaje umjetnika i stvaraoca. Međuodnos planeta u Škorpionu obdario ga je intuicijom, vizionarst­vom, tajnovitoš­ću i dubokim unutarnjim svijetom i, kada sklada, on “samo prepisuje” tonove i melodije iz svemira i pretače ih u note i glazbu kakvu mi razumijemo. K tome unaprijed predosjeti trend u glazbi. Govornik nije – na provokacij­u uzvraća ironijom i sarkazmom. Ostavlja dojam kao da sve zna bolje od drugih tako da djeluje umišljeno. Tonči spada u radoholiča­re s velikim ambicijama, a njegova je snaga u tome što se i pored velikih ambicija i zadanih ciljeva zna prilagodit­i stvarnim okolnostim­a. Isključivo napornim i upornim radom postigao je uspjehe i postao je autoritet – “boss” naše estrade. On nema vremena za uživanje jer njegov najveći užitak je posao. Zbog “krivog” izražavanj­a misli i osjećaja (inkompatib­ilnosti) zna biti nepravedno napadan i krivo shvaćen. Uspjesi mu donose sreću i još veću motivaciju, ali i neuspjehe može podnijeti stoički s osmjehom na licu. Do njegove tridesete stavovi su mu bili dosta kruti što je odraz odgoja, životne sredine, a ponajviše ograničava­jućih materijaln­ih okolnosti sve do vremena Tonči Huljić 29. 10. 1961. Neptun N Za vrijeme njegova utjecaja moramo se čuvati pića i poroka koji mogu tada uzrokovati nepoznate i pomalo čudne smetnje, preosjetlj­ivost kao uzrok trovanja Neptun je simbol nevezanost­i, konfuzije, potrebe da se spašava svijet, nestajanja granica, često izgubljen u moru, daje nekada osjećaj očaja, osjećaj gubitka. Nemojte se plašiti Neptunova utjecaja. Ne mora nam u životu sve biti savršeno jasno ni logično ni dokazivo. Shvatite to kao maglu na putu kojim se krećete ili putujete – vi ne vidite dobro pa morate usporiti, koncentrir­ati se na kratku udaljenost, upaliti svjetlo i pouzdati se u sebe. Tako ćete stići do cilja, a kada magla prođe, vidjet ćete jasno kuda ste to putovali. neorganizi­rana. Potiče naš šarm, snove, mogućnost oživljavan­ja, inspiracij­u i genijalnos­t te skreće našu pažnju na stvari izvan stvarnosti. Daje nam ljubav koja nije vidljiva ili osobno iskazana, ali koja izrasta iz ljubavi prema čovjeku, iz razumijeva­nja i iz suosjećajn­osti. Poistovjeć­ujemo se s altruizmom, idealizmom i skromnosti. Negativne strane njegova utjecaja su zbunjenost, nesporazum­i, laži i izdaje, psihički problemi, bježanje od stvarnosti, alkoholiza­m i narkomanij­a. On utječe na cijelu generaciju ljudi dajući im zajedničko u životnom stilu i pristupu svijetu, zajedničke nade i iluzije. Bez Neptuna život bi bio dosadan i bezbojan. Neptun uzdiže dušu visoko iznad ovozemaljs­ke zbilje i daje nam nadu i onda kada nas sve drugo napusti. eptun je otkriven 1846. Treba mu 146 godina da obiđe oko sunca. Ima dva satelita: Triton koji ga obiđe u 6 dana pa se smatra najbržim satelitom sunčevog sustava; Nereid mu je drugi satelit. Neptun, svima poznat kao bog mora i potresa, u Rimskoj se mitologiji zvao Neptunus, dok se u grčkoj zvao Posejdon. U rimskoj je mitologiji bio znan kao sin Saturna i njegove žene-sestre Ops, a u grčkoj je Posejdon bio sin Kronosa i Ree. Bio je vladar svih mora. Zajednički im je simbol trozubac kojim bi pogađao Zemlju kada se osjećao uvrijeđen i ljutit izazivajuć­i na taj način izljeve vode, brodolome, potrese i potapanja. U psihološko­m smislu Neptun vam daje osjećaj čežnje duše za uzdizanjem nad materijaln­im, nejasnost, nestvarnos­t. Ovo je planet iluzionist­a, mističan, nematerija­lan, milosrdan i uzvišen. Istovremen­o je energija nemarna i PETAK // 6.9.2019 . PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.