Večernji list - Hrvatska - Ekran : 2019-09-06

Karipski Cvijet : 32 : 32

Karipski Cvijet

U NEDJELJU 8. RUJNA POKLON UZ VEČERNJI LIST SLIČICA MALA GOSPA Na blagdan rođenja Blažene Djevice Marije ili Malu Gospu, poklanjamo vam sličicu Majke Božje s meditacijo­m prof. Tomislava Ivančića “Slaveći Malu Gospu, doživljava­mo da je lijepo biti čovjek jer se na ovoj zemlji rodila jedna takva žena po kojoj spoznajemo da će se najviše uzvisiti oni koji su najniži. Tko se ponizi, taj će se uzvisiti, kaže Isus. A tko se uzvisuje, ponizit će se.” ći ć Ma vljava v biti bi čo j zem va v že jemo j zvis z Tko uzvi u o se it i će Tomislav Ivančić av a Iv MALA GOSPA M Blagdan rođenja Blažene Djevice Marije DAR UZ VEČERNJI PETAK // 6. 9. 2019. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.