Večernji list - Hrvatska - Ekran : 2019-09-06

Aktualno... : 5 : 5

Aktualno...

U PRODAJI VELIKI SPECIJAL IZ SERIJALA-BIOGRAFIJE SLAVNIH MIŠO KOVAČ • Nikad ispričana priča o hrvatskom kralju estrade Ekskluzivn­e fotografij­e Slava, ponori, politika... • • KARIZMA KOJOJ SU SE NAKLONILI MILIJUNI NI Saznajte sve o fenomenu koji je odavno nadrastao glazbene okvire. Legenda čija je zvijezda najvećim intenzitet­om sjala u dvjema državama, a nije prestala sjati ni u vrijeme njegovih i naših najvećih kriza. Veliki Dalmatinac Mišo Kovač – koji je živio u Teslinoj ulici u Šibeniku, ulici posebne magije koja nam je dala i Arsena, i Vicu, i Brešana – živio je život poput onog iz hollywoods­kog filma. avno m ama, e a. lici ije u, nog PARTNERI SPECIJALA 132 STRANICE 25 KN PETAK // 6.9.2019 . PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.