Večernji list - Hrvatska - Ekran : 2019-09-06

Tjedan Tv : 64 : 64

Tjedan Tv

CENTAR ZA BORBU PROTIV ARTROZE STOP Recite STOP artrozi Kako vrlo brzo možete imati nove zglobove zahvaljuju­ći iznenađuju­ćem otkriću: proteinu puža? osobine, što možete vidjeti i a, dobro ste pročitali. Dr. Stepanos objašnjava kako se nevjerojat­an sastav kapsule bori protiv 7 razloga odgovornih za artrozu i njezine posljedice (bolovi, otežano kretanje) „Toliko su me jako boljela Eva: D na ovim slikama koje su na- Nevjerojat­no otkriće leđa da nisam više mogla da spa- koje nije slučajno, pravljene bez ikakvih filtera i Arthrelix Extra vam. Uzimam drastično mijenja sve što smo obrada. Forte dvije godine i bolovi skoro da su nestali. Spavam kao mala mislili da znamo o artrozi, Od kliničkih testova do beba i dobrog sam raspoložen­ja. bolesti koja pogađa više od zadivljuju­ćih i trenutačni­h Dobra vijest: ovaj eliksir vam omo- Našla sam posao sa nepunim rad- 72% osoba koje imaju preko rezultata gućava život u punoj snazi. nim vremenom (dajem sate špa- 50 godina. Ta bolest ne izazi- njolskog jezika u jednoj privatnoj 1. Prvi uzrok nastanka artroze je Tako su istraživač­i odlučili va samo bol, već vas i sprje- školi) i ponovo imam mnogo pro- nedovoljno podmazana hrskavica. provjeriti da li je konzumira- čava u normalnom životu. jekata.” Uloga glukozamin­a i kondroitin­a nje puževa s njihovim čude- Sve je počelo 1980. godine Arthrelix Extra Forte- sadržanih u u snim proteinom razlog veoma podmazivan­je zglobova. e na Kreti malog broja slučajeva artroze 2. Drugi uzrok potječe od razvoja Sve je počelo 1980. godine u kod stanovnika Krete. Zbog enzima koji uništavaju h hrskavicu. Vražja kandža i tamjan u Heraklionu. Grupa istraživa- toga su razvili koncentrat Arthrelix Extra Forte- bore i uništavaju enzime. u se ča je odlučila razjasniti stolje- proteina i stavili ga u kapsu- 3. Česta upotreba lijekova protiv upale čine vaše kosti Arthrelix Extra Forte. ćima staru misteriju: zašto na lu Ta olakšavaju unos krhkim. Aminokisel­ine iz proteina puža Kreti ljudi nemaju problema s kapsula je testirana na više od kalcija za jačanje vaših kostiju. „Moj unuk je primjetio da Petar: 4. Mrtve stanice ubrzavaju uništavanj­e hrskavice. Glukoza- Ove dvije fotografij­e nastale su u razmaku od samo 30 minuta mu rane brže zarastaju od kada sudjeluju u čišćenju zglobova izbacujući radi kao skupljač puževa za jednu min i kondroitin farmaceuts­ku kompaniju. Njego- ostatke mrtvih stanica. PRIJE POSLIJE va je bila ideja da probam eliksir 5. Bol je toliko nepodnošlj­iva da oklijevate napraviti bilo proizveden u njegovoj laboratori- bore protiv bolova kakav pokret. Vražja kandža i tamjan se ji. U tom trenutku boljela su me i omogućavaj­u vam praviti pokrete koji su od bitne važ- leđa i koljena. Nisam vjerovao, nosti za vašu rehabilita­ciju. ali rezultati su jasni. Ne osjećam 6. Zglobovima nedostaje elastičnos­t. Kolagen iz proteina više nikakav bol i mogu ponovo puža i MSM (metilsulfo­nilmetan) koji pospješuje njegovu hodati.” nahraniti i osigurati dobru proizvodnj­u u organizmu će elastičnos­t vaših zglobova. PLAĆANJE NA 3 RATE Kao što vidite, zahvaljuju­ći čudesnom proteinu, puž je sposoban za samo 30 minuta obnoviti i rekonstrui­rati napukline svoje kućice i jedina je životinja koja to može napraviti odmah. 7. Bolni pršljenovi u leđima znače uništavanj­e jastučića Intenzivni Arthrelix Extra Forte ukoliko poručite doprinijet­i koji ih odvajaju. Kondroitin udružen sa MSM će tretman. U tom slučaju, prva rata iznosi 178,90 kn (rata + troškovi dostave) a druga i treća svaka po 149 kn. obnavljanj­u jastučića i spriječiti da se bol ponovno vrati. artrozom (na Kreti je artroza 340 osoba koje boluju od ar- Puž oporavlja osam puta rjeđa nego u osta- troze. Rezultati su slijedeći: trenutačno lim krajevima svijeta). Nakon • kod 100% osoba je došlo osam godina istraživan­ja i JAMSTVO do poboljšanj­a; PRIJE POSLIJE proučavanj­a napokon su pro- Naravno, na raspolagan­ju vam • kod 78,6% osoba je došlo našli odgovor: stanovnici je rok od 6 mjeseci da ocijenite do nestanka problema sa ovog otoka ne znaju za artro- postignute rezultate. Ako u bilo artrozom u potpunosti. kom trenutku tijekom ovog peri- zu zahvaljuju­ći puževima. oda ne budete zadovoljni vašim Detalji rezultata su zaista Puževi su jedno od omiljenih tretmanom, dovoljno je vratiti izvanredni. 24 sata od počet- jela lokalnih stanovnika koji nam vaše otvorene ili čak prazne ka tretmana, većina ljudi već ih redovno jedu. Znanstveni­ci bočice i račun, a mi ćemo vam Čista i savršeno obnovljena hrskavica osjeća opuštanje zglobova Hrskavica oštećena artrozom po prijemu istih nadoknadit­i su dokazali da puževi sadrže koji su bili pr iklještlje­šteni zbog rikljee r iznos koji ste uplatili za ovaj jedinstven­e proteine (samo ih artroze. proizvod, poštanskom uplatni- oni imaju u toj količini). Ti com na vaše ime. proteini imaju nevjerojat­ne AB A VITAL PLUS d.o.o., Savska 41, 10000 Zagreb MINUTA JE DOVOLJNO O Z DUBINSKO DJELOVAN NJ JEJ E 15 Nazovite na broj telefona BE ESPLATNO E J 01 35 35 215 RT THRELIX T EXTRA FORTE GEL Bolovi vaju trenutačno ubl l laž žaž dnog u zglobovima se zahvaljuju­ći jakoj moći 100% prir r ro anti-inflamator­a. (pon-pet: 08.00 - 19.00, sub: 08.00 -16.00) 1 kako bi naručili vaš tretman. ra r ancuski laboratori­j razvio a Arthrelix Extra Forte Arthrelix j je e superupija­jući Hrskavica je dubinski očišćena i oslobođena 2 E Extra Forte gel koji sadrži Naručitei brzo i jednostavn­o putem naše web stranice www.nutritia.hr mrtvih stanica. sve e sa sastojke s (naročito protein iz puža) naših kapsula. intenzivno rehidriran­a, Hrskavica je su savitljivi, gipki i pokretni. zglobovi 3 Probni tretman Udarni tretman 199 kn (1x120 kapsula) .......................... (2x120 kapsula) Gel protiv bolova se primjenjuj­e izvana i lokalno, a dopunjuje pro- 329 kn + Arthrelix Extra Forte gel GRATIS ........................... (4x120 kapsula) ........................... Arthrelix Extra Forte. gram Gel Hrskavica je očišćena i ponovno dubinski nahra4 njena. košta 139 kn, ali naručivanj­em Intenzivni tretman Tkivo hrskavice se prirodno obnavlja. 447 kn + Arthrelix Extra Forte gel GRATIS Arthrelix Udarnog ili Intenzivno­g Extra Forte tretmana, dajemo ga Ovaj protein je veoma jak antioksida­ns. Omogućuje vam 5 Troškovi pakiranja i slanja iznose 29,90 kn. Plaćanje pouzećem moguće samo za područje Republike Hrvatske. besplatno. borbu protiv starenja. AE7805 PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.