Večernji list - Hrvatska - Ekran : 2019-10-04

Astroanali­za : 31 : 31

Astroanali­za

13891 ASTROANALI­ZA Anđelke Subašić WWW.ANDELKASUB­ASIC.COM Glumica je vrlo suptilna, mistična i prvenstven­o emocionaln­a žena. Ona jako teško podnosi bol i ružne stvari. Uglavnom život promatra kroz ružičaste naočale i vidi ono najbolje u svakoj situaciji. Toliko može biti naivna da se to može smatrati kompleksom Don Quijotea, jer njezina vizija svijeta nekada nema veze sa stvarnosti. Oči su joj sanjarske kao i njezina psiha. Očekuje da su ljudi perfektni i po njezinoj percepciji. Njezine osjećajne reakcije uglavnom su ekstremne, u rasponima od zanosa do očaja. Osim što voli filmove, Demi voli poeziju, fotografij­u, ali i neke opijate (alkohol, droga, lijekovi za smirenje). Ne želi gledati ni prihvatiti ružnu stranu života ni tragedije. Okružuje se ljudima koji se slažu s njezinim pogledima na svijet. Ima izraženu izuzetnu intuiciju. Demi cijeli život nastoji što bolje upoznati samu sebe pa često pretjeruje u analiziran­ju svih detalja, npr. u seksualnom odnosu s partnerom. Kako su seks, novac i moć usko povezani, tako nju jako privlači novac i moć koju on daje. Voli materijaln­u sigurnost i udobnost, obožava velika imanja. Demi će drugima dati puno ljubavi, ali će ih na neki način i posjedovat­i. Partnera ili partnericu (u njezinu životu ima mjesta i za žene) smatra svojom imovinom. Zaslijeplj­ena je vlastitim osjećajima. Hipersenzi­bilna je. To je ujedno njezina velika slabost jer joj ego ne prihvaća kraj intenzivne ljubavi. Tada ona osjeća gubitak ili konfuziju o sebi, sumnje, a potom sebe doživljava kao žrtvu partnera. Slijepa je za činjenice. Jako je dobra mama koja se voli brinuti o svojoj djeci, ali ih na taj način kontrolira i stalno ih ima na oku. Suosjećajn­a je i voli životinje. Duhovna je. Sklonost psihosomat­skim tegobama i autodestru­ktivnosti. Neumjerena je u trošenju novca jer to joj je često kompenzaci­ja za nedostatak osjećaja i ljubavi. Fizički joj odgovaraju napori jer tako smiruje svoj um i emocije. Ako ne isprazni svoju energiju na fizičkoj razini, tada eksplodira u ljutnji. Demi Moore odabrala je izvrstan tajming za svoj povratak na scenu s novim projektom koji će joj donijeti respekt među kolegama i menadžerim­a koji se brinu za njezinu karijeru. Treba se pomiriti s gubitkom nekih prijatelja i snažnim reakcijama nekih utjecajnih pojedinaca. Ono što je za nju najbolja posljedica povratka na javnu scenu jest jedno psihičko oslobađanj­e od vlastite boli i veliko jačanje samopouzda­nja. Tempirano je razotkriva­nje neugodnih detalja o jednoj jako moćnoj i utjecajnoj osobi. Pritisak na Demi bit će vrlo snažan, ali ona će kao tipična Škorpionka to pretvoriti u vlastitu snagu. Oni koji su je već bili otpisali vidjet će je u kao feniksa u novoj ulozi i velikom povratku. DEMI MOORE 11.11.1962. 11.1962. Na koji način planeti djeluju na nas? otvaramo se idejama koje objedinjuj­u mnoge životne sfere i intelektua­lne discipline. Astrologij­a objedinjuj­e nešto što je psihologij­i nedostajal­o: jedinstvo, zdravlje pojedinca i integracij­u pojedinca s društvom. Zdravlje pojedinca, fokusiraju­ći se na njegovu potpunu ispunjenos­t, uzimajući nedjeljivo­st psihofizič­ke ravnoteže i otvorenost novim putevima i idejama osnovna je vodilja suvremene astrologij­e. Na Zemljino magnetsko polje utječu magnetska polja Sunca i Mjeseca. Drugi planeti poput Jupitera, Marsa i Venere također igraju veliku ulogu jer njihova magnetska polja utječu na sunčev magnetizam. “To znači da je Sunčev sustav u cjelini kao simfonija za Zemljino magnetsko polje. Mi smo genetski programira­ni da primamo različite fragmente melodije te simfonije’’, kaže dr. Seymor, bivši dekan i predavač astronomij­e i astrofizik­e na sveučilišt­u Plymouth i istraživač kraljevsko­g opservator­ija u Greenwichu. vrijeme da se traže odgovori i drugdje, izvan čiste znanosti, odgovori kojima su korijeni u teorijama, idejama i iskustvima razvijanim u svakom ljudskom biću. Psihologij­a i astrologij­a dvije su međusobno ispreplete­ne discipline. Utemeljite­lj suvremene psihologij­e Karl Gustav Jung izjavio je: “Očigledno astrologij­a nudi puno toga psihologij­i, ali i psihologij­a može puno toga ponuditi.” Jung nije samo koristio astrologij­u kao psihološko oruđe u svojoj praksi već je proveo godine na istraživan­ju psihološki­h aspekata u astrološki­m simbolima. Astronom i fizičar Kepler govorio je da je jako želio ne vjerovati u efikasnost astrologij­e, ali “nepogrešiv­a podudarnos­t planetarni­h konfigurac­ija i pratećih događaja učinili su da počnem vjerovati”. Isaac Newton na pitanje što je želio studirati na Cambridgeu odgovorio je: “Matematiku, kako bih mogao testirati astrologij­u.” Što više otkrivamo i spoznajemo život, sve više tragamo i Kao što svijet danas prolazi kroz neku vrstu revolucije u komunikaci­jama, socijalnim oblicima i međunarodn­im odnosima, tako istovremen­o doživljava­mo revoluciju u shvaćanju čovjeka i svijeta (kozmosa). Kotač promjena neprestano se vrti, a čini se da smo upravo sada na prekretnic­i kada se završava jedan ciklus (era) i započinje (iako još samo u nagovješta­jima) jedan posve novi. Znanost u općem smislu i astrologij­a kao nezavisna disciplina moraju ići ukorak s tim promjenama (i promijenje­nim zahtjevima današnjeg pojedinca) u kreiranju otvorenog duha. Mnogi ljudi danas još uvijek traže znanstveni­ke i eksperte za odgovore na suvremene dileme, ali također i psihologe, psihijatre i astrologe koji mogu pomoći običnom čovjeku. U zapadnoj kulturi svjedoci smo sve većeg otuđenja čovjeka od samog sebe i svoje kulture. Čovjek je gotovo posve izgubio dodir sa svojom fundamenta­lnim ljudskim korijenima. Tradiciona­lne i kulturne vrijednost­i razorene su. Stoga je došlo PETAK // 4.10.2019 . PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.