Večernji list - Hrvatska - Ekran : 2020-07-31

Sandi Cenov : 15 : 15

Sandi Cenov

godigodina­a s vama - VečernjiVe­če list 60 godina Prvih najutjecaj­nijeg dnevnog lista u Hrvatskoj • Svjedoci svake od 6 dekada pričaju svoju priču o najvažniji­m događajima, akcijama, rubrikama, rekordnim nakladama. • 48 novinara i 56 fotoreport­era je stvaralo knjigu u kojoj donosimo do sada nikad viđene priče i nikad viđene fotografij­e o životu u redakciji. Pronađite u Tisak media centrima PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.